EGT givare

750 kr

Mycket snabb K-givare i inconel med 2,5m kabel. Lämpligt att använda som avgastemperatur. Klarar 1100 grader på nosen och kabelhöljet klarar 350 grader.

Passar ALLA styrssystem som läser K-givare.

M10x1

Installationsmanual medföljer.